• Vitajte na stránkach našej školy
   • BEH NÁDEJE - VÍŤAZI
   • V prírode aj na sídlisku
   • Európsky deň jazykov
   • Bosmany
   • Geografická exkurzia
   • Vybíjaná - 1.miesto OK
    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

      12.12. a 13.12.2018 sme odštartovali matematické súťaže školským kolom Pytagoriády. Žiaci 2. - 8. ročníka riešili 15 úloh. Úspešným riešiteľom sa stal ten žiak, ktorý mal aspoň 10 správnych výsledkov. K bodom za správne výsledky sa mu pripočítali body za ušetrený čas.

      Výsledky školského kola Pytagoriády

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

      Dňa 14.12. sa na našej škole uskutočnili už tradičné Vianočné trhy. Naši žiaci v spolupráci s ich učiteľmi, rodičmi, starými rodičmi pripravili vianočné pečivo, ozdoby, svietniky, anjelikov, snehuliakov, pozdravy, ba aj palacinky, oblátky, či kapustnicu. Atmosféru doprevádzala živá hudba gitarového krúžku a pesničky, ktoré starostlivo vybral aj pán školník. Výťažok z akcie bude opäť použitý na zveľadenie školy. Naše veľké ĎAKUJEM patrí nielen učiteľom a deťom, ale aj rodičom a starým rodičom za čas a prostriedky, ktoré venovali našej škole. Snažíme sa prebudiť v deťoch záujem o spoločnú vec, nielen osobný prospech, rozvíjať tvorivú a tímovú prácu, zároveň aj finančnú gramotnosť.

    • Pozvánka na Vianočné trhy
     • Pozvánka na Vianočné trhy

      Pozývame všetkých rodičov, starých rodičov na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v piatok 14.12.2018 od 8.30 hod. do 12:00 hod. v priestoroch našej školy v pavilóne A a B na prízemí. Čakajú na Vás výrobky od detí,rodičov a pani učiteliek. Všetci ste srdečne vítaní!

    • Oznam pre rodičov detí
     • Oznam pre rodičov detí

      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica, odbor sociálnych vecí a rodiny oznamuje rodičom detí , aby si prišli vyzdvihnúť tlačivá na posúdenie príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi na ÚPSVaR Považská Bystrica (2.poschodie, č. dv. 208) v termíne od 11.12.2018 do 09.01.2019

    • Hodina kódu
     • Hodina kódu

      Nebáť sa programovania – to je hlavný cieľ projektu Hodina kódu. Koná sa každoročne počas Týždňa vzdelávania a informatiky. V stredu 5.12. sa aspoň na krátky čas pripojili k tejto aktivite plnej programovania a nadšených programátorov aj žiaci 9.D triedy.

      Do galérie Hodina kódu boli pridané fotografie.

    • Rodičovské združenie pre deviatakov
     • Rodičovské združenie pre deviatakov

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie s výchovnou poradkyňou školy za účelom informovanosti o možnostiach štúdia na stredných školách.

      Pre rodičov 9.AB triedy sa stretnutie uskutoční 10.12.2018 o 16.00 hodine v multimediálnej učebni školy.

      Pre rodičov 9.CD triedy 11.12.2018 , tiež o 16.00 hodine v rovnakej učebni.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 18. 12. 2018
  • Fotogaléria

   • Vianočný turnaj - florbalový krúžok
   • Vianočné trhy
   • Tvorivé dielne v 1.B a 2.A
   • Mikuláš 2.D a 6.D
   • ŠKD - výroba papierových anjelikov a hviezd
   • Základný plavecký kurz
   • Hodina kódu
   • Mikuláš I. stupeň
   • Krajské kolo vo vybíjanej