• Krajské kolo v cezpoľnom behu
     • Krajské kolo v cezpoľnom behu

      Vo štvrtok 19.10.2018 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu žiačok základných škôl. Naše žiačky Denisa Uríková a Petra Janigová z 8.A vybojovali veľmi pekné 3. miesto. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Do galérie Krajské kolo v cezpoľnom behu boli pridané fotografie.

     • V krajine Drotárie

      V piatok 12. októbra 2018 zažili žiaci 9.B a 9.D triedy výchovu umenín netradične. Spolu s pani učiteľkami Mgr. Silviou Bazalovou a PaedDr. Evou Žibrúnovou navštívili výstavu “V KRAJINE DROTÁRIE”, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Považského osvetového strediska na ulici Slovenských partizánov.

    • Beseda so včelárom
     • Beseda so včelárom

      Beseda so včelárom sa konala 8.10.-11.10. Pre deviatakov bola zaujímavým obohatením hodín technickej výchovy. Na prednáške sa žiaci oboznámili s prácou včelára počas roka, so včelími produktmi aj vplyve medu na naše zdravie.

      Do galérie Beseda s včelárom boli pridané fotografie.

    • Hlasuj za našu školu
     • Hlasuj za našu školu

      Milí žiaci, rodičia, kolegovia a priatelia,

      prostredníctvom stránky https://nanovylevel.sk/ môžete hlasovať za našu školu a pomôcť nám tak získať vybavenie počítačovej učebne v hodnote 7000€ a pritom vyhrať hodnotné vecné ceny pre seba. Hlasovať môžu žiaci, dospelí, rodičia či jednoducho fanúšikovia školy. Každý môže z 1 mailovej adresy hlasovať len raz. Hlasovať môžete do 31.12.2018.

    • Konzultačné hodiny
     • Konzultačné hodiny

      Konzultačné hodiny pre rodičov a zákonných zástupcov, počas ktorých sa môžete informovať o rôznych záležitostiach súvisiacich s prospechom a správaním sa žiakov nájdete v sekcii žiaci a rodičia.

    • V prírode aj na sídlisku
     • V prírode aj na sídlisku

      Dňa 4.10. 2018 naši prváčikovia z 1. B v areáli ZŠ na SNP navštívili školskú včelnicu. Videli včielky a ich život naživo a aj v environmentálnej učebni si overovali svoje vedomosti ,ktoré majú a budú si ich ďalej rozvíjať pod vedením svojej pani učiteľky Slávky v krúžkovej činnosti. Zúčastnili sa aj vytáčania medu a ochutnávok zdravých dobrôt. Spokojné tváričky detí sprevádzalo slniečko a príjemná atmosféra prostredia.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 22. 10. 2018
  • Fotogaléria

   • Trenčín čaro jesene - turistický krúžok
   • Krajské kolo v cezpoľnom behu
   • Futbal - mladší žiaci
   • V krajine Drotárie
   • Bosmany - turistický krúžok
   • Beseda so včelárom
   • Včielky - krúžok
   • Tretiakovo
   • Exkurzia - Podskalie