Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia budúcich prváčikov. Zápis do prvého ročníka sa uskutoční 25. a 26. apríla 2018. Ak máte záujem, môžete prihlášku Vášho dieťaťa vyplnili elektronicky. Vytlačenú a podpísanú prihlášku od oboch rodičov prineste so sebou na zápis. Ďakujeme.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: